Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією онлайн-видання Ритми Медіа.ink, в особі ФОП Кисленко Євгенії Дмитрівни (надалі – Видання), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі
Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Видання, що розміщена на сайті “rytmy.media” про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті Видання, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Видання через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Видання.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Видання, для наступного використання та підтримання роботи Видання.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору
Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Видання грошових коштів шляхом здійснення Благодійної пожертви.

Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт
Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей Видання, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу rytmy.media.editors@gmail.com

Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Видання використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Видання.

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки Видання
Видання має право:
– отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;
– за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;
– використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Видання.

5. Права Благодійника
Благодійник має право:
– здійснювати контроль за використанням Видання Благодійної пожертви за цільовим призначенням.

6. Місце проведення публічного збирання коштів
Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність Видання здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).

7. Строк збирання коштів
Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Видання (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Видання , про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті “rytmy.media”.

8. Порядок використання Благодійної пожертви
Використання Благодійної пожертви здійснюється відповідно до цілей Видання та чинним законодавством України. Отримані Виданням Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

9. Відповідальність Видання
Видання несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Видання та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

10. Порядок загального доступу до інформації Видання
Інформація розкривається Виданням в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

11. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.
Благодійник має право отримати подарунок за те, що підтримав Видання. Серед подарунків можуть бути фізичні, які будуть відправлені Виданням Новою Поштою за рахунок Отримувача, а також не фізичні, такі як “Подяка” або “Присвята”, які розміщуються на сайті “rytmy.media”. Видання бере на себе зобов’язання внести імена в Подяку та Присвяту всіх, хто підтримав Видання та обрав саме цей подарунок.

12. Порядок загального доступу до інформації Благодійника.
Видання зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.
Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Видання в засобах масової інформації або на сайті Видання “rytmy.media”.

Ви потрапили на beta-версію сайту rytmy.media. Це означає, що сайт знаходиться у стадії доопрацювання та тестування. Це допоможе нам виявити максимальну кількість помилок і незручностей на сайті та зробити сайт зручним, ефективним та красивим для вас в подальшому. Якщо у вас щось не працює, або вам хочеться щось покращити у функціоналі сайту — зв'яжіться з нами у будь-який зручний для вас спосіб.
BETA