Ритм життя пришвидшився.人生のリズムが加速しています。 Сучасна людина приймає сотні рішень на день.現代人はXNUMX日に何百もの決定を下します。 Що робити, аби не було так складно?それを難し​​くするために何ができるでしょうか? Відповідь може бути простішою, ніж ви думаєте!答えはあなたが思っているよりも簡単かもしれません!

イエスと言う

Надійшла цікава пропозиція?面白いオファー? Запропонували серйозний проєкт?深刻なプロジェクトを提案しましたか? Запросили у країну, де ви жодного разу не були?行ったことのない国に招待されましたか? Захопливо, але ніяково?エキサイティングですが、厄介ですか? Іноді довгі роздуми та схеми прийняття рішень лише заплутують.長い審議と意思決定スキームが混乱を招くことがあります。 Тож, спершу скажіть «‎‎ТАК», та розпочніть підготовку.したがって、最初に「はい」と言って準備を始めます。 Вже у процесі справи ви дійсно зможете зрозуміти, чи варто продовжувати.すでにプロセス中で、続行するかどうかを本当に理解できるようになります。 Зате збережете час та енергію, які б витратили на роздуми.しかし、あなたは反射に費やされるであろう時間とエネルギーを節約するでしょう。

ダメって言って

Відмовляти грамотно, легко і приязно – ціле мистецтво.有能に、簡単にそして親切に拒否することは芸術です。 Проте коротко слово «‎‎ні» здатне шалено спростити життя кожної людини.しかし、要するに、「いいえ」という言葉は、すべての人の生活を大幅に簡素化することができます。 

Шеріл Сандберг, операційний директор Facebook, у своїй книзі «Включайся!» пише, що для довгострокового успіху в житті і кар’єрі треба не боятися відмовляти, коли до тебе висувають надмірні вимоги або просять про послугу, на яку у вас немає ні часу, ні бажання.

「わからない」と言う

Зі шкільних часів нас навчають, що говорити «‎‎не знаю» – погана ідея.私たちは学校から「わからない」と言うのは悪い考えだと教えられてきました。 На іспитах краще вже казати на віддалену тему, але не зізнаватися у тому, що ви чогось не знаєте.試験では、遠い話題について話す方が良いですが、何かを知らないと認めないでください。 Сором та страх бути спійманим переслідують чимало людей.捕まるという恥と恐れは多くの人を悩ませます。 Іронія в тому, що чимало з них є об'єктивно ерудованими та відповідальними людьми.皮肉なことに、彼らの多くは客観的に博識で責任ある人々です。 Тож, навчитися говорити “я не знаю” і не відчувати сорому чи остраху суспільної думки – ще одна гарна ідея.ですから、「わからない」と言って、世論を恥じたり恐れたりしないことを学ぶのも良い考えです。 

「わからない」という言葉の代わりに、「考える必要がある」、「これは難しい/良い/多面的な質問であり、それに答える時間が必要です」などがあります。 Також гідним варіантом може стати прохання до співрозмовника висловити його власні думки або підказати, із чого доречно розпочати.また、まともなオプションは、他の人に自分の考えを表現するか、どこから始めるべきかを提案するように頼むことかもしれません。 Наприклад: «‎Можливо, ваші власні думки з цього питання допомогли б мені надати відповідь‎».例:「この質問に対するあなた自身の考えが私が答えるのに役立つかもしれません。」

「リリース」式

Для того, щоб розв’язати якусь складну задачу, іноді її 「手放す」必要があります:リラックスして、最も予想外の多くの関連を通して脳が正しい決定を下せるようにします。 Тому часто осяяння приходить, коли гуляєш або приймаєш ванну.そのため、歩いたり入浴したりすると、しばしば悟りが訪れます。 

Ще один гарний спосіб стимулювати творчу уяву – прогулянка.創造的な想像力を刺激するもう一つの良い方法は散歩です。 Адже людство більшість свого існування як виду вирішувало найскладніші завдання на ходу – тікаючи від шаблезубого тигра, в гонитві за мамонтом або в пошуках нового місця для ночівлі.結局のところ、種としての存在のほとんどの人類は、外出先で最も困難な課題を解決しました-セイバーの歯の虎から逃げる、マンモスを追求する、または夜を過ごすための新しい場所を探す。 Гарною альтернативою офісним посиденькам є «зустрічі-прогулянки» (walking meetings), коли обговорити проблеми, ідеї та проєкти можна з колегами під час невеличкої прогулянки парком чи навіть вулицею біля офісу.オフィスミーティングに代わる良い方法は、公園やオフィス近くの路上を歩いているときに同僚と問題、アイデア、プロジェクトについて話し合うことができる「ウォーキングミーティング」です。 І калорії спалюються, і думається краще, і іншим колегам в офісі із відкритим плануванням не заважаємо.そして、カロリーは燃やされます、そして私はより良いと思います、そしてオープンプランニングを持っているオフィスの他の同僚は干渉しません。 

Оберіть для себе якусь із запропонованих нами «‎формул спрощенн‎я», або спробуйте всі, аби зрозуміти, що краще саме для вас.私たちが提供する「簡略化式」のXNUMXつを選択するか、すべてを試して、自分に最適なものを理解してください。 Порадьте друзям та колегам, і, можливо, складний світ засяє простими фарбами!友達や同僚にアドバイスすれば、複雑な世界がシンプルな色で輝くかもしれません!

テキスト: ナタリア・ブリロ
コラージュ: カリーナ・フリリューク

人気の素材

乗った ベータ版 ウェブサイト rytmy.media。 これは、サイトが開発およびテスト中であることを意味します。 これにより、サイト上のエラーや不便の最大数を特定し、将来的にサイトを便利で効果的で美しいものにすることができます。 何かがうまくいかない場合、またはサイトの機能を改善したい場合は、都合のよい方法でご連絡ください。
BETA