Контакти

نسخه
rytmy.media.editors@gmail.com

رویدادها و همایش ها / PRO AlterMed
alter.med.expo@gmail.com

آدرس دفتر تحریریه و مرکز روحیه زندگی

همیشه می توانید تیم ما را در این قسمت پیدا کنید: کیف ، خیابان. Yaroslavska، 56 a (قبل از میلاد کانیون ، طبقه 3 ، ریتم مرکز زندگی) ، اما بهتر است روز قبل جلسه‌ای ترتیب دهید - سپس قطعاً ما را در مکان پیدا خواهید کرد.

شما ادامه دادید نسخه بتا سایت rytmy.media. این بدان معنی است که سایت در حال توسعه و آزمایش است. این به ما کمک می کند تا حداکثر تعداد خطاها و ناراحتی ها را در سایت شناسایی کنیم و سایت را در آینده مناسب ، موثر و زیبا برای شما ایجاد کنیم. اگر چیزی برای شما مناسب نیست ، یا می خواهید چیزی را در عملکرد سایت بهبود بخشید - از هر طریق که برای شما مناسب باشد با ما تماس بگیرید.
BETA